con-pocu-30
con-pocu-32
con-pocu-36
PlayPause
previous arrow
next arrow

Informații generale despre proiect

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași – unic beneficiar și  lider pentru proiectul „Soluții de facilitare a programelor de învățare la locul de munca si stagiilor de practica pentru elevi în calificări din sectoare economice cu potențial competitiv PRACTIC”, id  POCU/633/6/14/130745, proiect ce este în concordanță cu strategiile naționale ce urmăresc dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice de specializare. 

           În cadrul proiectului sunt vizate şi îndeplinite valori specifice ale grupurilor ţintă pentru şcoli şi comunităţi profesionale relevante în vederea creşterii  participării elevilor la invățământul  secundar şi terţiar non-universitar,  cu focalizare pe elevi din grupuri vulnerabile. Proiectul iși propune să dezvolte și să promoveze forme de învăţare la locul de muncă pentru elevi. Scopul său general vizează  îmbunăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, cu facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru adaptarea programelor şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare duale şi de ucenicie.

            Pe durata proiectului vor beneficia de sprijin cu finanţare FSE minim 185 de elevi ai Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iaşi, care vor participa la stagii de pregatire practică, activităţi de consiliere şi orientare profesională, activităţi de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă prin firma de exercițiu. Toţi  participanţii la activităţile din proiect vor beneficia de acţiuni de suport  în paralel cu urmarea cursurilor de formare profesională,  urmărindu-se dezvoltarea competenţelor  pentru facilitarea integrării rapide şi eficiente lor pe piaţa muncii.