Comunicat de presă

 

Vineri, 6 mai 2022, un grup de 45 de elevi și 5 profesori de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași au vizitat fabrica 1st. CRIBER din Săvinești, județul Neamț. Vizita, derulată în cadrul proiectului “SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV _PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745 a avut drept scop promovarea și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale din randul tinerilor. Elevii au aflat cum s-a constituit firma, idei noi de business, precum și procesul de producție a produselor create acolo.

CRIBER NET este un etalon de antreprenoriat, cu o experiență de 23 de ani în activitatea de proiectare și execuție a ambarcațiunilor, instalațiilor de epurare, rezervoare destinate industriei chimice, fose, pivniție subterane. Astfel, 1st CRIBER este prima firmă romanească ce a realizat sisteme de epurare dintr-un compozit unic, poliester armat cu fibră de sticlă. Comunicarea cu echipa de management a fost deschisă, sinceră și constructivă.

Această vizită a fost prima dintr-o serie de patru vizite tematice pe care cei 185 de elevi implicați în grupul țintă al proiectului le vor derula pe parcursul acestei luni, pentru a identifica exemple pozitive de antreprenoriat și pentru a învăța din experiența dobandită de către firme de succes din zona de Nord-Est a Romaniei.

„Aceste tipuri de activități, ca de altfel toate activitățile care se derulează în cadrul proiectului implementat de colegiul nostru, au menirea de a dezvolta spiritul antreprenorial în randul elevilor, de a le deschide noi orizonturi, pentru a putea face acest pas deosebit de important care este trecerea din postura de elev în cea de angajat și, de ce nu, în cea de antreprenor”, a declarat prof. dr. Laura Maria Carstea, directorul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” și managerul acestui proiect.

Proiectul “SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV _PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745 este finanțat în cadrul Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții: 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.