Obiectiv general

Dezvoltarea de acţiuni specifice de asistenţă şi suport prin cofinanţare din fonduri nerambursabile FSE pentru o rată crescută de participare a elevilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar (ISCED 2–4 nivel de calificare 3-4)  la programe de învăţare la locul de muncă din zona Iaşi.

Obiectiv specifice

OS-1

Stagii de practică

Dezvoltarea unor desfăşurarea unor programe de învăţare la locul de muncă prin intermediul stagiilor de pregătire practică la minim 6 agenţi economici

OS-2

Consiliere

Evaluarea nevoilor locale a nivelul pieţei muncii pentru ISCED 2-3-4 şi furnizarea de servicii de consiliere în formare profesională şi orientare în carieră

OS-3

Campanii zonale informare

pentru dezvoltarea parteneriatelor pentru minim 20% stagii de practică în sectoare cu potenţial competitiv cu entităţi / ocupaţii din domenii de specializare solicitate pe piaţa muncii

OS-4

FIRMA DE EXERCIȚIU/II

activităţi de sprijin pentru sistemul de învăţare la locul de muncă prin forme diversificate

OS-5

Management

management performant pentru gestionarea resurselor proiectului